“Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340, 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Ангийн бие бүрэлдэхүүн, нурангинд ажиллах автомашин, механизмын бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж, Газар хөдлөлтийн болон химийн ослын үед ажиллах дадлага сургуулийг зохион байгуулан ажиллав. Амжилттай оролцсон нийт алба хаагчиддаа цаашдын ажил үйлст нь улам их амжилт хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*