Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин ажиллаа

           Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/46 дугаар тушаал, “Хангалт, үйлчилгээний ангийн захирагчийн “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалын дагуу автомашинуудыг 100 хувь шатахуунаар ханган бэлэн байдлыг хангууллаа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*